• Family Group - Social Media

Montessori

W prowadzeniu pracy edukacyjnej kierujemy się założeniami koncepcji pedagogicznej M. Montessori.  Dzieci osiągają założenia podstawy programowej w tempie dostosowanym do własnych możliwości, z wykorzystaniem materiału rozwojowego M. Montessori, który gwarantuje łagodne przejście z poziomu myślenia konkretno-wyobrażeniowego do abstrakcyjnego.

W tym sposobie pracy kluczowe są następujące czynniki: