• Family Group - Social Media

Historia

„Historia jest nauczycielką życia”, wyświechtane, banalne stwierdzenie, które straciło swoją moc. W tej szkole jedna chcemy to przywrócić.Najważniejsze dla rozumienia historii i jej złożoności jest – logiczne myślenie. Bez niego nie da się poznać historii, a co za tym idzie, będzie się stale popełniać błędy naszych przodków.
Koncepcja naszej pracy oparta jest o wieloletnie doświadczenie i obserwację uczniów w procesie uczenia się.
Najważniejszym celem działań edukacyjnych, podejmowanych podczas spotkań z historią, jest wykształcenie u dzieci myślenia przyczynowo-skutkowego. Ważne jest aby uczniowie dostrzegali fakty historyczne w całej ich złożoności.
Poprzez dobór różnorodnych metod staramy się rozbudzić ich ciekawość świata i pokazać, jakie znaczenie dla nas i dla naszej rzeczywistości miało dane wydarzenie historyczne oraz uświadomić im, jakie były jego konsekwencje. Szczególnie istotna jest tutaj umiejętność logicznego myślenia, wyciągania wniosków oraz twórczego rozwiązywania problemów – i to zdobywanie tych umiejętności jest kluczowym elementem każdej aktywności.
Podczas lekcji staramy się, aby uczniowie poczuli historię jak największą ilością zmysłów. Wykorzystywane są gry i zabawy oparte o pedagogikę zabawy KLANZA oraz autorskie pomoce tworzone na bazie koncepcji Marii Montessori. Pozwalają one ukonkretnić, często abstrakcyjną dla uczniów, wiedzę.
Inspiracje czerpane są również z teorii prof. Howarda Gardnera. Spiralnie powraca się do poznanego już materiału tak, aby dzieci poczuły i dostrzegły analogie z aktualnie omawianym tematem.

Dyskusja

Umiejętnością, która zdaje się łączyć wszystkie cele edukacyjne -jest dyskusja, dająca uczniom możliwość syntezy zdobytej wiedzy i twórcze jej wykorzystanie w argumentacji.

Praca z tekstem źródłowym lub opracowaniem historycznym i mapy myśli

W natłoku wszelkich informacji, bardzo ważna jest umiejętność selekcjonowania i wydobywania z tekstu najważniejszych, najbardziej potrzebnych w danym momencie danych. Istotne jest,  aby uczniowie potrafili je zapisać w krótki, zrozumiały dla nich sposób.

Praca z mapą

Korzystanie z mapy można zaliczyć do kompetencji kluczowych niezbędnych w wielu dziedzinach życia. Dlatego przywiązywana jest duża waga do pracy z mapą. Orientowanie się w przestrzeni geograficznej, wykazywanie zróżnicowania geopolitycznego i jego wpływu na przyczynę wielu zjawisk pozwala na bardzo szerokie spojrzenie na dany aspekt historyczny.

Dbamy też o zabawę i rywalizację, autorsko przystosowując do swoich celów klocki, gry towarzyskie, planszowe i karciane”

Historia Roberta Łakomiaka

Historia Roberta Łakomiaka

Jak każdy człowiek piszę swoją historię. Staram się, by była ciekawa, dlatego lubię gdy się dużo dzieje. Może stąd mój pociąg do podróży, im dalej, tym lepiej. Lubię wysiłek, trud, jaki trzeba włożyć by coś osiągnąć. Jestem długodystansowcem, łatwo się nie poddaję. Prowokuję moich uczniów by rozbudzili swoją ciekawość świata, by dbali o swoją wyobraźnię. …

Rocznica urodzin Jana Sebastiana Bacha

Rocznica urodzin Jana Sebastiana Bacha

Jan Sebastian Bach urodził się 21 marca 1685 roku w niemieckim mieście Eisenach. Daty urodzin i śmierci Bacha wyznaczają w muzyce epokę baroku. Za życia niedoceniany przez współczesnych, po śmierci zaś na długo popadł w zapomnienie. Nie pozwólmy pamięci na ponowne ukrycie w jej zakamarkach tego geniusza. Poprosiłem klasę 5-6, która jest na etapie przełomu …

PROJEKT DŁUGODYSTANSOWY: MAPY MYŚLI

PROJEKT DŁUGODYSTANSOWY: MAPY MYŚLI

  Gdyby świat wyciągał wnioski z lekcji, jakie daje nam historia, bylibyśmy w zupełnie innym miejscu niż jesteśmy. Wyciąganie wniosków, dostrzeganie przyczyn i myślenie o skutkach, konsekwencjach danej czynności to umiejętności, które na pewno każdemu się przydadzą. Nie musimy eksperymentować na sobie, możemy zagłębić się w …