• Family Group - Social Media

Plastyka, muzyka, technika

Nasza autorska koncepcja pracy jest nowatorskim spojrzeniem na przedmioty plastyka, muzyka i technika, które w działaniach praktycznych łączone są jako całość.

Zajęcia zakładają integrację działań plastycznych, muzycznych oraz technicznych. Podczas lekcji uczniowie działają twórczo i kreatywnie. Efektem integracji tych obszarów jest nabywanie umiejętności wyrażania odczuć estetycznych za pomocą wielu technik plastycznych i różnych form aktywności muzycznej. Prowadzą one do pełnego rozwoju osobowości twórczej oraz wpływają na rozwój emocjonalny. To właśnie uczeń jest artystą, kreatorem, który poprzez swoje prace plastyczne, działania muzyczne czy projekty, ukazuje swój indywidualny styl, a jego dzieła są obrazem życia uczuciowego i bezpośrednią ekspresją tego, co przeżywa. Na zajęciach muzycznych stosowana jest metoda aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss oraz Carla Orffa. Sprawiają one, że muzyka jest bardziej lubiana i chętniej słuchana oraz stwarzają one możliwość zabawy z dźwiękiem, co rozbudza wyobraźnię muzyczną dzieci.

Na zajęciach plastycznych i technicznych wykorzystywane są elementy pedagogiki zabawy KLANZA. Poprzez wprowadzanie zabaw i gier integracyjnych, istnieje możliwość dbania o dobrą atmosferę, opierającą się na życzliwości, otwartości i szacunku. Stwarza to sytuację nawiązywania bliższych kontaktów z grupą, co zdecydowanie wpływa na sferę edukacyjną. Za pomocą metod aktywizujących wspólnie z uczniami szukamy rozwiązań i odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Jako wstęp do omawianych zagadnień wykorzystywane są działania parateatralne oraz technika dramy. Pomoce dydaktyczne są samodzielnie tworzone przez nauczyciela, a karty pracy dostosowywane są do indywidualnych możliwości uczniów. Dużo uwagi poświęcone jest temu, aby wprowadzane treści były dla uczniów zrozumiałe i łatwe do zapamiętania, stąd też łączenie wielu metod podczas jednej lekcji. Przy omawianiu trudniejszych zagadnień z dziedziny techniki, pojawiają się mnemotechniki oraz tworzenie mapy myśli.

Plastyka w ogrodzie

Kolorowy zawrót głowy – pod takim hasłem odbyły się zajęcia plastyczne, które przenieśliśmy do naszego ogrodu 😉 Wystarczyła tylko farba, pędzle i … folia spożywcza, a godzina świetnej zabawy gwarantowana ! Ta z pozoru prosta i niewinna zabawa przekształciła się w wielozmysłowe pole doświadczalne oraz okazję do artystycznych uniesień. Zobaczcie sami !

Puchnące farby – twórcze zabawy plastyczne

Puchnące farby to świetny pomysł na twórcze zabawy plastyczne. To nic innego jak prosta mieszanka kilku składników: mąki, soli, wody i farb, zapiekana w mikrofali. Tajemnicą sukcesu jest dobranie odpowiednich proporcji – kto chce je poznać, musi zapytać o pomoc naszych ekspertów – uczniów 😉

Zajęcia z ruchu drogowego

Zajęcia poświęcone bezpieczeństwu w ruchu drogowym wcale nie muszą być nudne! Wystarczy odrobina kreatywności, pomysłowości, kawałek tektury i pastele… W taki oto sposób na zajęciach z techniki powstała makieta skrzyżowania, na której będziemy ćwiczyć zasady ruchu drogowego.

Aleksandra Kusiak – nauczycielka plastyki, muzyki i techniki

Ola Kusiak
Jestem absolwentką Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji w Łodzi, kierunek rekreacja. Oprócz tego ukończyłam studia magisterskie w Społecznej Akademii Nauk na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Dodatkowo ukończyłam studia podyplomowe : Terapia pedagogiczna; Oligofrenopedagogika; nauczanie muzyki, plastyki, techniki. Obok pracy edukacyjnej realizuję się także artystycznie jako Animatorka podczas bali i zabaw muzyczno-tanecznych dla dzieci …