• Family Group - Social Media

Rodzice w szkole

Oprócz zebrań informacyjnych odbywających się 2 do 3 razy w roku organizujemy dla rodziców zającia otwarte, konsultacje indywidualne i konsultacje ogólne. Zajęcia otarte da rodziców mają na celu zaprezentowanie metod pracy, podsumowanie etapu edukacyjnego oraz ukazanie umiejętności uczniów i ich aktywności na lekcji. W tym roku znowu gościliśmy ich w naszych progach, co jest bardzo ważnym wydarzeniem dla wszystkich, ale dla naszych uczniów szczególnie. Poniżej krótki fotoalbum z tej ważnej wizyty i opinie rodziców.

Lekcja języka angielskiego:

Lekcja języka polskiego:

Lekcja matematyki:

Opinie rodziców: