• Family Group - Social Media

Język angielski

Nauka języka angielskiego to przede wszystkim reagowanie na komunikaty nauczyciela w języku angielskim i nauka słownictwa w oparciu o struktury gramatyczne. Stałymi elementami pracy nauczycieli jest częsta zmiana aktywności, wielokrotne powtórzenia, różnorodne metody pracy, podążanie za zainteresowaniami dziecka. Kładziemy nacisk na aspekt komunikacyjny nauki języka i jego praktyczne zastosowanie. Kolejne etapy edukacji to koncentrowanie się na wprowadzaniu słownictwa abstrakcyjnego, umożliwiającego rozumienie tekstów pisanych i słuchanych. Uczniowie pracują z tekstem, tworzą zdania, poznają czasy w języku angielskim.

Osoby prowadzące język angielski w naszej szkole to:

  • Katarzyna Kaczmarek
  • Anna Kubiak

Projekt z języka angielskiego ,,Rules in the Park”

Po zapoznaniu się ze słownictwem związanym z otoczeniem w parku oraz wprowadzeniem czasowników modalnych Must, Mustn’t, Can, Can’t, dzieci tworzyły zasady, których należy przestrzegać będąc w parku. Lekcja koncentrowała się na kreatywnej konstrukcji zdań w oparciu o przyswojony materiał gramatyczny oraz leksykalny.  Wymyślaniom zdań nie było końca, co świadczy o dużej ekspresji i twórczości dzieci …

House project

Kto by pomyślał, że na języku angielskim można być architektem i projektantem wnętrz?  Klasa 4b miała okazję zaprojektować i umeblować pomieszczenia w domach. Podczas realizacji projektu pracowaliśmy w grupach, utrwalaliśmy słownictwo oraz struktury There is/There are.

Present Simple – utrwalamy całym ciałem

Klasa 4 tworzy historyjki dotyczące planu dnia. Używamy czasu Present Simple skacząc przez wyspy. Koncentrujemy się na tworzeniu poprawnych gramatycznie zdań i jednocześnie pilnujemy, żeby nie wpaść do wody 🙂

Aktywność na lekcji jest najważniejsza 🙂

Dzisiaj w szkole gościliśmy na lekcji języka angielskiego rodziców. To ważny moment dla nich i dla nas. Rodzice w ten sposób poznają metody naszej pracy, obserwują aktywność swoich dzieci oraz mają możliwość oceny ich umiejętności. Po obserwacjach podsumowuję swoją pracę i w tym miejscu chciałabym powtórzyć jeszcze raz to, co powiedziałam na tym spotkaniu. Najistotniejsza …

Ania Kubiak - nauczycielka języka angielskiego

Ania Kubiak – nauczycielka języka angielskiego

Jestem absolwentką Pedagogiki Wieku Dziecięcego Uniwersytetu Łódzkiego. Certificate in Advanced English oraz liczne kursy metodyczne pozwalają mi na realizowanie się również jako nauczyciel j. angielskiego. Jestem osobą otwartą, dynamiczną i stanowczą, co bardzo przydaje się w pracy z drugim człowiekiem i budowaniu relacji. Uwielbiam realizować nowe pomysły i zaskakiwać moich uczniów. W życiu prywatnym moją …