• Family Group - Social Media

Język hiszpański

Język hiszpański to drugi język na świecie najczęściej używany. Z tego też powodu jest on nauczany w naszej szkole. Świetnie sprawdza się również w połączeniu z językiem angielskim. Jest on na tyle inny, że rzadko myli się i młodszym i starszym dzieciom. Co więcej, im częściej używany język i im bardziej popularny, tym motywacja do jego użycia rośnie. Tak jak w przypadku innych języków najważniejsze są chęci, a użytkowość jest ich podstawą. Druga kwestia to poczucie sukcesu i kompetencji, a to najszybciej osiągnąć można ucząc dzieci mówienia i rozumienia ze słuchu. Od tego zawsze rozpoczynamy wszystkie spotkania z językiem hiszpańskim i na tym bazuje edukacja w klasach 1-3. W klasach 4-8 zajęcia obejmują już rozumienie tekstów czytanych oraz wypowiedź pisemną. W naszej szkole zajęcia z języka hiszpańskiego odbywają się 3 razy w tygodniu. Po ukończeniu naszej szkoły dzieci osiągają poziom A2. W trakcie edukacji uczniowie przygotowują się do egzaminów DELE A1 i DELE A2.