• Family Group - Social Media

Prace w ogrógku

W klasie O postanowiliśmy założyć mini ogródek na naszym boisku szkolnym. Przesadziliśmy z doniczek wcześniej zasadzone z cebulek mieczniki. Ta lekcja w terenie miała służyć nie tylko poszerzaniu wiedzy z zakresu ogrodnictwa, ale i matematyki. Mierzyliśmy i porównywaliśmy nasze rośliny. Zasadziliśmy je w równych odległościach od siebie przy pomocy centymentra. Na koniec opisaliśmy wszystko na kartach pracy.

Wyślij komentarz