• Family Group - Social Media

Praca indywidualna i samodzielność

Podstawą pracy indywidualnej jest trafna diagnoza rozwoju ucznia. To ona stanowi źródło sukcesu. Kształceniem kierujemy w taki sposób, aby każda aktywność dziecka potwierdzała mu jego kompetencję, umożliwiając tym samym zwiększanie stopienia trudności wykonywanych zadań, a także motywację do uczenia się. Sukces w pracy indywidualnej zachęca dzieci do wielokrotnych, samodzielnych już powtórzeń, w korzystaniu z materiału rozwojowego. Ważnym elementem jest zachowywanie przez dzieci porządku oraz odkładanie pomocy na miejsce. Samodzielność i samoobsługa to kolejne kluczowe aspekty naszego sposobu pracy, które mają ścisły związek z tym, jak organizujemy zadawanie prac domowych. W naszym sposobie myślenia jest to bardzo ważny moment, kiedy dziecko może pochwalić się tym, co już potrafi, a tym samym wzmacnia swoją samoocenę.

praca indywidualna 2 praca indywidualna 3 praca indywidualna 5 praca indywidualna 6 praca indywidualna 8 praca indywidualna 9 praca indywidualna 10 Praca indywidualna