• Family Group - Social Media

Przestrzeń edukacyjna i materiał rozwojowy

Zgodnie z koncepcją M. Montessori, sale wyposażone są w otwarte regały, do których dzieci mają swobodny dostęp. W każdej klasie funkcjonują różne kąciki: językowy, matematyczny, badawczy, komputerowy, przyrodniczy oraz plastyczny. Wszystkie treści programu realizowane są z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych oraz materiału rozwojowego. Pomoce zawierają elementy samokontroli i są one tak skonstruowane, aby dziecko mogło z nich korzystać samodzielnie. Dają one możliwość wielokrotnych powtórzeń w aktywnym działaniu. Karta pracy czy podręcznik stanowią jedynie podsumowanie nabytej już wiedzy, a nie są źródłem jej pozyskiwania.