• Family Group - Social Media

Edukacja

To co wyróżnia naszą szkołę to nastawienie w procesie kształcenia na:

  • relację z uczniem
  • jego aktywność w procesie kształcenia
  • samodzielność w zakresie odpowiedzialności za swoją naukę

W związku z tym proces kształcenia jest silnie zintegrowany z procesem wychowania. Program psychoedukacyjny to stały element pracy edukacyjnej. Każda sytuacja, problem, konflikt jest doskonałą okazją do nauki siebie w relacji z innymi.

Stosujemy  metody pracy, które wzbudzają zaciekawienie, umożliwiają wielokrotne powatrzanie treści, aktywizują wszystkie kanały sensoryczne oraz wywołują emocje. Te wszystkie czynniki wpływają znacząco na zapamiętywanie treści, zangażowanie oraz na rozwijanie motywacji wewnętzrnej. Istone w tym procesie jest :

  • równoważenie gratyfikacji i frustracji
  • jasno sprecyzowane zasady-granice dotyczące wszystkich uczestników procesu

Stosowane metody odwołują się do naturalnej potrzeby dziecka jaką jest ruch. Uczniowie wtedy doświadczają swobody, radości, wyzwala aktywność i chęć uczenia się. Zajęcia wspierają jednocześnie ich rozwój w czterech obszarach: intelektualnym, społecznym, emocjonalnym oraz fizycznym.
W menu blogi nauczyciele na bieżąco prezentują rozwiązania metodyczne, efekty prac uczniów i refleksje dotyczące procesu kształcenia.

 

DSC03965 DSC03990 DSC03997 DSC04001 DSC04007