• Family Group - Social Media

Język polski

Uczenie się języka, to uczenie się myślenia i kreatywności. W edukacji polonistycznej ważne jest, aby dzieci potrafiły myśleć, dyskutować, wyrażać swoją opinię, wnioskować, szukać i sięgać jeszcze dalej – jeśli tylko coś je zaciekawi.

 

Program nauczania języka polskiego ,,Rozumiem siebie, innych i świat” bazuje na aktywizacji ucznia w procesie kształcenia. W tym celu wykorzystywane są autorskie pomoce dydaktyczne, bazujące m.in. na elementach edukacji językowej Marii Montessori.

Istotnym założeniem koncepcji jest przedstawianie zagadnień na konkrecie – tak, aby nawet w przypadku treści gramatycznych – często abstrakcyjnych – dzieci mogły „doświadczyć” tego, o czym się uczą.

Przy wprowadzaniu nowych treści wykorzystywane są mnemotechniki oraz nauka w oparciu o skojarzenia wzrokowe i ruchowe. Utrwalanie wiedzy na języku polskim ma charakter spiralny. Poznane na lekcjach treści są wielokrotnie powtarzane i utrwalane podczas różnorodnych gier i zabaw inspirowanych pedagogiką zabawy KLANZA.

 

Połączenie wielu metod i wieloletnich doświadczeń w pracy pozwala nam na wyposażenie dzieci w najważniejsze umiejętności i kompetencje językowe, które mogą rozwijać w poczuciu komfortu, bezpieczeństwa emocjonalnego i dobrej zabawy.

 

Nadrzędnym założeniem koncepcji jest obserwowanie ucznia, jego indywidualnych predyspozycji, możliwości i zainteresowań oraz dostosowanie oddziaływań i metod najlepszych dla jego rozwoju.

 

Gramatyka

Nauka gramatyki wymaga dużej powtarzalności i różnorodności w doborze metod aktywizujących. Zagadnienia powtarzane są spiralnie, każdego roku rozszerzając je o nowe treści. Mimo, że pojęcia związane z gramatyką często są abstrakcyjne, ważne jest aby objaśniać je w sposób obrazowy. Często posługujemy się symbolami i kolorami opartymi o elementy edukacji językowej Marii Montessori.

 

Omawianie tekstów literackich i wiedza o literaturze

Przy omawianiu tekstów literackich i kulturowych wykorzystywane są metody twórczego myślenia oraz różne formy przekładu intersemiotycznego, które rozwijają kreatywność i pobudzają ciekawość uczniów. Aby lepiej zrozumieć świat przedstawiony często wykorzystujemy grywalizację, dając uczniom możliwość wcielenia się w bohaterów literackich. Omawiane tekstów literackich to także ogromne możliwości działań kreatywnych. Uczniowie tworzą lapbooki, lektury w pudełkach, autorskie gry planszowe i wiele, wiele innych prac, pozwalających im na uporządkowanie wiedzy.

 

Ortografia i interpunkcja

Najważniejsze dla nauki ortografii i interpunkcji są samokontrola i zdolność odnalezienia oraz poprawienia własnych błędów. Są to umiejętności, kształtowane przy każdej okazji. Dzieci samodzielne sprawdzają swoje teksty i poprawiają swoje błędy, a w razie wątpliwości szukają rozwiązań w słowniku.

 

Pisanie własnych tekstów

Pisanie jest formą wyrażania własnej ekspresji. Aby wspomóc dzieci w tworzeniu własnych prac rozkładamy je na czynniki pierwsze i próbujemy zobrazować najważniejsze elementy w sposób obrazowy i łatwy do zapamiętania. Często korzystamy z uwielbianych przez dzieci kości opowieści, które pozwalają nam tworzyć historie nie z tej ziemi!

 

O mnie

Nazywam się Julita Michalak. Jestem absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego na kierunkach filologia polska, logopedia z audiologią i neurologopedia. Lubię stale poszerzać swoje horyzonty i uczyć się nowych technik pracy z dziećmi oraz form wsparcia, którego potrzebują – dlatego też ukończyłam kurs integracji sensorycznej i podjęłam naukę w Studium Socjoterapii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. W kontaktach z dziećmi stawiam na otwartość i pielęgnowanie ich indywidualnego, wyjątkowego spojrzenia na świat, który nas otacza. Bycie nauczycielem to dla mnie coś więcej niż praca zawodowa, to przeznaczenie, które zawsze mi towarzyszyło. Każdy dzień z moimi uczniami to niesamowita podróż, w której stale uczę się od nich czegoś nowego.