• Family Group - Social Media

Edukacja językowa

Program edukacji językowej „Jestem Poliglotą”

Rozumiem, mówię i piszę

Pomysłodawcą i twórcą koncepcji nauczania języków obcych w Family Elementary School Rodzinnej Szkole Podstawowej jest Katarzyna Kaczmarek.

Autorami programów nauczania poszczególnych języków są nauczyciele przedmiotu.

Katarzyna Kaczmarek- język angielski

Justyna Bubas- język niemiecki

Dominika Pietrzak -język hiszpański

W edukacji każdego języka nauczyciele stosują te same zasady i metody pracy, podstawą pracy z uczniem w zakresie aspektów wychowawczych jest  Koncepcja Pracy „Razem z uczniem”

Językiem wiodącym w naszej szkole jest język angielski.  Oprócz zajęć z polskim lektorem, dzieci mają stały kontakt z Native Speakerem.

Ośmioletnia edukacja w Family Elementary School Rodzinnej Szkole Podstawowej w zakresie języka angielskiego, to osiągnięcia poziomu B2 po klasie 8. W ramach edukacji przygotowujemy dzieci do egzaminów YLE (Starters, Movers, Flyers) oraz KET, PET i FCE.

Drugim językiem, którego uczą się dzieci w naszej szkole to język hiszpański, również jeden z najpopularniejszych na świecie. Cechuje go ogromna łatwość fonetyczna. W ramach edukacji przygotowujemy dzieci do egzaminu DELE na poziomie A1 oraz A2.

Nasza oferta kształcenia językowego została również wzbogacona o naukę języka naszych sąsiadów- języka niemieckiego. Tak jak w przypadku języka angielskiego oraz hiszpańskiego, naukę języka niemieckiego dzieci rozpoczynają już w klasach 1-3, ponieważ wierzymy, że proces osłuchania się,  jest niezbędnym warunkiem efektywnego kształcenia na późniejszych etapach.W ramach edukacji przygotowujemy dzieci do egzaminu Zertifikat Deutsch na poziomie A1 oraz A2.

W klasach 1-3  stosujemy autorską kombinację Metody Bezpośredniej, Komunikatywnej oraz Pedagogiki Zabawy KLANZA.  Naszym celem jest szybkie rozwijanie umiejętności posługiwania się pełnymi zdaniami, jak również równolegle rozwijana jest umiejętności czytania i pisania zgodnie z Naturalnym Modelem Nauki Języka. Pomoce wzbogacane są również o symbolikę Montessoriańską tak, aby ułatwiać dzieciom uczenie się słownictwa nie powiązanego ze sobą tematycznie. Gramatyka wprowadzana jest od początku edukacji i nie jest ona warunkiem zaistnienia komunikacji, umiejętności rozumienia ze słuchu, czytania czy pisania. Nauczanie reguł to wyposażanie dzieci w dodatkowe narzędzie do kreatywnej konstrukcji zdań w języku obcym. Zajęcia językowe mają być emocjonującym przeżyciem, odpowiedzią na podstawową motywację dzieci- zabawę.

W klasach 4-8 praca na zajęciach językowych w dalszym ciągu opiera się o Pedagogikę Zabawy KLANZA oraz są wykorzystywane elementy Metody Bezpośredniej, choć ten etap wzbogacony jest również o Metodę Komunikatywną. Istotne jest ciągłe aktywizowanie grupy w zakresie kreatywnej konstrukcji zdań w połączeniu z poznanymi strukturami gramatycznymi. Nauka pamięciowa wspierana jest przez tworzenie własnych wypowiedzi. Ważna jest tutaj umiejętność dyskutowania, kreatywnego myślenia, wydawania opinii na tematy będące częścią naszej rzeczywistości. Nauka języka w tym wypadku wiąże się ze zgłębianiem geografii, biologii, literatury czy odkryć naukowych w formie tekstów oraz nagrań.Pojawia się tutaj interdyscyplinarność. Bardzo ważnym jest tutaj tworzenie atmosfery komfortu i ekspresji emocjonalnej, które umożliwiają popełnienie błędu i rozwijają twórcze podejście do języka.

ZASADY PRACY

 • SŁOWNICTWO-W przypadku młodszych grup wiekowych materiał leksykalny dotyczy zagadnień z najbliższego otoczenia Dziecka. Podstawą są tutaj pomoce dydaktyczne umożliwiające manipulację oraz tworzenie sytuacji edukacyjnych atrakcyjnych dla Uczestników. Materiał językowy występuje zawsze w wersji podpisanej oraz niepodpisanej tak, aby dać możliwość ciągłego opatrywania się ze słowem oraz ćwiczenia znaczenia wyrazów. W przypadku Dzieci nie potrafiących czytać oraz pisać, pomoce dydaktyczne są tak skonstruowane, aby stopniowo wprowadzać Uczestników w świat słowa pisanego.
 • SŁOWNICTWO- W przypadku starszych Dzieci materiał leksykalny w dalszym ciągu jest prezentowany z wykorzystaniem obrazu.  Ten sposób pracy umożliwia efektywne zapamiętywanie oraz manipulację. Dzięki temu pobudzamy wszystkie zmysły w procesie uczenia się bez względu na poziom zaawansowania.
 • GRAMATYKA- Zagadnienia gramatyczne są wprowadzane w taki sposób, aby jednocześnie pobudzać naukę pamięciową oraz stwarzać możliwość dostrzeżenia przez Dzieci reguł rządzących językiem. Konstrukcja pomocy sprawia, że Uczestnicy mogą doświadczyć zasad, zaangażować ciało w procesie uczenia się. W celu ułatwienia postrzegania stosujemy kodowanie kolorystyczne.
 • INDYWIDUALIZACJA I SAMOKONTROLA- W trakcie zajęć Uczestnicy mają możliwość doświadczenia swoich umiejętności w trakcie pracy indywidualnej z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych, które stymulują proces rozumienia reguł. Mają również możliwość używania materiałów stwarzających możliwość samokontroli, która buduje poczucie własnej wartości oraz rozbudza zaangażowanie i motywację.
 • GRAMATYKA I KOMUNIKACJA- Treści gramatyczne realizowane w trakcie zajęć są zawsze ujęte w

kontekstach sytuacyjnych oraz są pretekstem do komunikacji.

 • DOŚWIADCZANIE, ANGAŻOWANIE CAŁEGO CIAŁA- Bardzo istotnym w edukacji językowej jest stwarzanie realnych kontekstów sytuacyjnych, które umożliwiają komunikację w języku obcym. Co więcej, takie lekcje zyskują na swojej atrakcyjności oraz wpisują się w kontekst wielozmysłowego nauczania.
 • MOOD FOOD LESSON MOOD FOOD LESSON
  MOOD FOOD LESSON

 • FETA SALAD BY IGOR FETA SALAD BY IGOR
  FETA SALAD BY IGOR

 • MUFFINS BY JULIA MUFFINS BY JULIA
  MUFFINS BY JULIA

 • CORNFLAKE COOKIES BY LAURA CORNFLAKE COOKIES BY LAURA
  CORNFLAKE COOKIES BY LAURA