• Family Group - Social Media

Postawa nauczyciela

Nauczyciel to facylitator procesu edukacyjnego, który daje dziecku prawo do poszukiwania samodzielnych rozwiązań.
Najistotniejsza jest tutaj wiara w możliwości dziecka i udzielanie wsparcia wtedy, kiedy uczeń tego potrzebuje.
Pozytywne wzmocnienie oraz doświadczanie sukcesu w sytuacjach edukacyjnych, zarówno tych aranżowanych przez dziecko, jak i nauczyciela budują jego samodzielność oraz wiarę w samego siebie. Motto naszej szkoły jest kwintesencją tej postawy „Zaufaj mi, a zrobię to sam”.

 

« Powrót