• Family Group - Social Media

Koncepcja

Motto naszej szkoły to:

„Zaufaj mi, a zrobię to sam”

Koncepcja pracy Rodzinnej Szkoły „Family Elementary School” to

„Razem z uczniem”

Autorką koncepcji jest Elżbieta Kozłowska – doświadczony pedagog i psychoterapeutka.
Autorami programów dla poszczególnych etapów kształcenia są nauczyciele przedmiotów.

Na program składają się:

Ogólna Koncepcja Pracy „Razem z uczniem”

 • Psychoedukacja
  jej motto brzmi: „emocjonalność, samodzielność, kreatywność”
 • Edukacja
  czyli samodzielność, myślenie i aktywność
 • Metody i zasady pracy
  specjalnie wybrany zestaw metod przynoszących najlepsze efekty w edukacji dzieci, aktywizujących wszystkie sfery rozwojowe i będących jednocześnie źródłem radości

Programy poszczególnych etapów kształcenia:

 • Edukacja językowa
  niezbędna we współczesnym świecie, z naciskiem na komunikację i pokonywanie barier emocjonalnych w wykorzystaniu języków obcych
 • Edukacja klas 1-3
  nastawiona na aktywność dziecka, wykorzystywanie wszystkich zmysłów w nauce, uczenie odpowiedzialności i rozbudzanie motywacji wewnętrznej
 • Edukacja klas 4-8
  wyznacznikiem pracy są możliwości ucznia, jego aktywność, motywacja do nauki. Uwzględnia programy dla poszczególnych przedmiotów.
edukacja-język polski

edukacja-język polski

Edukacja - chemia - klasa 6-7

Edukacja – chemia – klasa 6-7

System pracy w Family Elementary School jest przeciwwagą dla procesu depersonalizacji w tradycyjnym systemie polskiego szkolnictwa.
Tradycyjny system klasowo-lekcyjny, stanowiący podstawę edukacji polskiej, ma wiele wad:

 • nie indywidualizuje oddziaływań edukacyjnych i wychowawczych w stosunku do każdego ucznia
 • nastawiony jest na wiedzę encyklopedyczną, ogranicza się do realizowania podręczników
 • nie uwzględniania aspektów psychologicznych procesu uczenia się

 
 

 


Program Family Elementary School jest alternatywą dla tradycyjnej edukacji. Duże znaczenie przypisujemy emocjom i relacji ucznia z nauczycielami i  rówieśnikami. Podstawowe założenia programu naszej szkoły:

 • indywidualizacja oddziaływań – poziomowanie kształcenia
 • rozwój motywacji wewnętrznej
 • stymulowanie poczucia wartości i umiejętności emocjonalnych i społecznych
Edukacja-jezyk_polski_kl_1-3

Edukacja – język polski kl_1-3

 

Edukacja - chemia - klasa 6-7

Edukacja w Family Elementary School

Kształcenie w Family Elementary School jest ściśle powiązane z wychowaniem. Wszystkie działania podejmowane w ramach pracy edukacyjnej odnoszą się do Koncepcji Pracy „Razem z uczniem”.

Na bazie tego programu powstały pomoce dydaktyczne oraz autorskie karty do pracy indywidualnej. Materiały te są ściśle ze sobą powiązane. Pomoce dydaktyczne są stale modyfikowane, uzupełniane i tworzone odpowiednio do potrzeb dzieci i zadań, które realizuje nauczyciel.

 

 
 

Dla dzieci z problemami rozwojowymi opracowany jest indywidualny program pracy.Opracowanie i realizacja tych programów należy do specjalistów  i nauczyciela grupy.
Zajęcia specjalistyczne i dodatkowe w ramach  programu  dostosowujemy do potrzeb każdego dziecka. Są to:

 • zajęcia wyrównawcze
 • terapie indywidualne
 • Prowadzą je specjaliści:

 • pedagog specjalny
 • nauczyciel terapii pedagogicznej
 • terapeuta integracji sensorycznej
 • logopeda
 • psychoterapeuta