• Family Group - Social Media

Przyroda, geografia, chemia i biologia

Przedmioty przyrodnicze pozwalają na zrozumienie otaczającego nas świata. Najlepszym sposobem na jego poznanie jest doświadczanie, obserwacja, analiza zjawisk. Ucząc biologii, geografii i przyrody chcę aby uczniowie w sposób namacalny mogli zetknąć się ze środowiskiem przyrodniczym. W tym celu na lekcjach przeprowadzam wiele doświadczeń, pokazów i obserwacji. Stosuję różne pomoce dydaktyczne. Tworząc je bazuję na elementach edukacji przyrodniczej Marii Montessori oraz wprowadzam własne pomysły. Stosowane metody umożliwiają uczniom poznawanie świata w jego jedności i złożoności. Dostosowuję sposób przekazywania odpowiedniej wiedzy, kształtowania umiejętności i postaw uczniów do naturalnej w tym wieku aktywności dzieci. Odwołuje się przede wszystkim do działania i aktywizacji moich uczniów. Idąc tą drogą, mogę zarówno wprowadzać dzieci w tajniki wiedzy przyrodniczej, jak i zadbać o ich wychowanie. Lekcje są okazją do zbierania doświadczeń, pokonywania przeszkód, a także idealnym gruntem aby mały człowiek mógł budować pozytywny obraz samego siebie.

Moje metody pracy

Ucząc chemii przede wszystkim staram się, aby każdy z moich uczniów miał okazję poczuć się jak mały naukowiec i mógł zrozumieć, że chemia to nie ciąg nudnych wzorów i trudnych do zapamiętania terminów. Stosuję wiele samodzielnie wykonanych pomocy dydaktycznych, które obrazują i ułatwiają zrozumienie przekazywanych treści. Przedmiot ten jest okazją do ekscytujących doświadczeń, wielkich odkryć …

Kalina Salamon – nauczycielka przyrody, biologii, geografii i chemii

Kalina Salamon – jestem absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku geografia i przyroda nauczycielska. Ukończyłam także studia podyplomowe w zakresie biologii i edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Jako, że przedmioty przyrodnicze przenikają się wzajemnie tworząc całość, obecnie studiuję również podyplomowo chemię nauczycielską. Pragnę otworzyć każdego z uczniów na tajemnice naszego świata oraz pokazać, że zdobywanie wiedzy pozwala …