• Family Group - Social Media

Przyroda, geografia, biologia

Przedmioty przyrodnicze pozwalają na zrozumienie otaczającego nas świata. Najlepszym sposobem na jego poznanie jest doświadczanie, obserwacja, analiza zjawisk. Ucząc biologii, geografii i przyrody uczniowie w sposób namacalny mogą zetknąć się ze środowiskiem przyrodniczym. W tym celu na lekcjach przeprowadzanych jest wiele doświadczeń, pokazów i obserwacji. Stosowane są różne pomoce dydaktyczne. Bazą jest edukacja przyrodnicza Marii Montessori. Stosowane metody umożliwiają uczniom poznawanie świata w jego jedności i złożoności. Sposób przekazywania wiedzy, kształtowanie umiejętności i postaw uczniów dostosowane są do naturalnej w tym wieku aktywności dzieci. Podstawą jest działanie i aktywizowanie uczniów. Idąc tą drogą, można zarówno wprowadzać dzieci w tajniki wiedzy przyrodniczej, jak i zadbać o ich wychowanie. Lekcje są okazją do zbierania doświadczeń, pokonywania przeszkód, a także idealnym gruntem, aby mały człowiek mógł budować pozytywny obraz samego siebie.