• Family Group - Social Media

Edukacja klasy 1-3

  • Pomoce dydaktyczne w klasie 1-3 B

Wyróżnikiem naszej szkoły są także nowatorskie pomoce dydaktyczne o wielokrotnie dowiedzionej skuteczności. Opracowane zostały z myślą o tym, aby mogły służyć połączeniu nauki i zabawy. Są niezwykle lubiane przez uczniów, którzy sami namawiają nieraz nauczycieli na ich wykorzystywanie. Atrakcyjne wizualnie, dopracowane formalnie, kolorowe, cieszą oczy, a zastosowane – pozwalają na szybkie przyswajanie wiedzy w trakcie wciągających gier, organizowanych przez nauczycieli.

Mimo ich niezwykłej skuteczności większość z tych pomocy dydaktycznych nie jest jeszcze dostępnych na rynku, dlatego musiały zostać wykonane ręcznie przez twórców i pedagogów z naszej szkoły. Oryginalne, piękne, skuteczne – a do tego, jak twierdzą niekiedy uczniowie i nauczyciele – mają też „duszę” 🙂

Ich kształty i formy zawdzięczamy wielu światowym specjalistom, którzy wsławili się opracowaniem nowatorskich, znacznie skuteczniejszych i atrakcyjniejszych dla uczniów metod nauczania.

Nieodzownym elementem jest odpowiednio zaprojektowana przestrzeń edukacyjna wyposażona w różnorodne pomoce i materiał edukacyjny. Dzieci  w klasie wykorzystując te niezwykłe pomoce dydaktyczne także:

  • tworzą notatki
  • rysują projekty
  • konstruują gry dydaktyczne
  • wymieniają się informacjami z rówieśnikami
  • pomagają sobie wzajemnie

Oto przykłady ciekawych pomocy dydaktycznych do nauki matematyki w klasach 1-3.

  • Materiał rozwojowy M. Montessori klasa 1-3 A

Materiał M.Montessori jest bardzo ważny w naszej klasie w nauce matematyki i języka polskiego. Konkret, symbolika odnosi się do etapu rozwoju myślenia dzieci w wieku wczesnoszkolnym- myślenia konkretno-wyobrażeniowego (Piaget). Każdy rodzic powinien wiedzieć, że naukę matematyki według metody Montessori rozpoczyna się od zajęć z „konkretami”, tj. przedmiotami, które za pomocą zmysłów dziecko ze sobą porównuje. Zanim nauczy się abstrakcyjnych pojęć związanych z systemem dziesiętnym ma do czynienia z przedmiotami w odpowiedniej skali (np. „złoty materiał”) – dzięki temu może za pomocą dotyku „zobaczyć” różnicę między „1” a „10” a „100” a „1000”. Kolejnym etapem jest nauka znaków odpowiadającym liczbom. Później dopiero wprowadza się działania na liczbach i rozwiązywanie zadań. Dzięki temu dziecko rozumie czym są działania liczbowe i skąd się biorą zamiast uczyć się sposobów rozwiązywania zadań „na pamięć”.
Młodsze dzieci, zanim zajmą się pracą z pomocami matematycznymi, pracują z pomocami z działu SENSORYKI – stanowią one wprowadzenie do świata matematyki. Ten etap dzieci realizują w przedszkolu.
Dzieci w toku poznawania systemu dziesiętnego uczą się dodawania, a potem odejmowania pisemnego. Kolejny etap to szybkie przejście do mnożenia i dzielenia. Wszystkiego uczą się w zakresie 10 oooo.

Symbolika M.Montessori ułatwia dziecku rozpoznawanie części mowy już od przedszkola, zanim nauczy się czytać. Początkowo kojarzy obrazek-symbol, a dopiero później jego nazwę. Na etapie nauczania w klasie 1-3 rozpoznają wszystkie części mowy, a w ostatnim roku edukacji w klasie 1-3 wprowadzane są części zdania, któych symbolika nawiązuje do części mowy.