• Family Group - Social Media

Klasy 4-8 – edukacja

Wszyscy nauczyciele realizują na swoim przedmiocie swój autorski program i Koncepcję Pracy Szkoły „Razem z uczniem”

W kalsach IV-VIII liczba uczniów  grupie to maksymalnie do 10-11 . Nadal centralnym miejscem w klasach jest dywan. Ten sposób pracy sprzyja:

 •  komunikacji nauczyciela z uczniami
 • lepszej wizualizacji treści, pomocy dydaktycznych
 • zwiększeniu kontroli nad ich aktywnością

(zdjęcie)

Bardzo istotne w procesie kształcenia jest korzystanie przede wszystkim z pomocy dydaktycznych, które wizualizaują treści i umożliwiają  aktywność każdemu uczniowi. Podręcznik nie stanowi podstawy pracy. Nauczyciele wykorzytują:

 • różnorodne materiały źródłowe, książki, filmy, nagrania, audycje
 • kart pracy opracowywanych przez siebie
 • internet
 • książki, słowniki
 • audycje

(zdjęcie)

To co wyróżnia nasza szkołę to poziomowanie kształcenia również na etapie klas IV-VIII i to nie tylko w zakresie nauki języków obcych. Dzieci w związku z tym przebywają w grupach w których są określone poziomy zaawansowania- podstawowy i ponadpodstawowy. Daje to możliwość adekwatnej stymulacji dziecku, które jest wybitnie uzdolnione i takimu, którego tempo rozwoju jest wolniejsze. Ma to  znaczenie edukacyjne, ale również emocjonalne.

Przydział do grup jest uzależniony od:

 • możliwości ucznia
 • stopnia opanowania dotychczasowego materiału

Tak jak na pierwszym etapie kształcenia w klasach I-III tak i tutaj ważne jest, aby uczeń odrabiał lekcje samodzielnie.

Jeżeli uczeń tego potrzebuje w stuacjach np:

 • wyrównania różnic programowych
 • występowania trudności edukacyjnych

organizowane są zajęcia wyrównawcze z nauczycielami przedmiotu, albo nauczycielami terapii pedagogicznej.

W procesie kształcenia silny nacisk kłądziemy na aktywność ucznia i rozwijanie motywacji wewnętrznej do nauki. W związku z tym korzystamy z oceniania kształtującego nie tylko w formie słownej, ale i w pisemnej.

Wykorzystujemy na tym poziomie takie metody jak:

 • grywalizacja
 • dyskusja
 • mapę myśli
 • techniki twórczego myślenia
 • elementy projektu

zdjęcie-skany mapy myśli