• Family Group - Social Media

Twórcy szkoły

Twórcami koncepcji pracy Rodzinnej Szkoły Podstawowej są:

  • Elżbieta Kozłowska Elżbieta Kozłowska

  • Katarzyna Kaczmarek Katarzyna Kaczmarek

Elżbieta Kozłowska – pedagog, psychoterapeuta, nauczyciel wychowania przedszkolnego i początkowego, edukator. W swojej pracy jako priorytet traktuje zarówno rozwój emocjonalny dzieci, jak i intelektualny. Uważa adekwatną samoocenę oraz towarzyszące jej doświadczanie poczucia kompetencji za jeden z najistotniejszych elementów w budowaniu motywacji do nauki. Za nieodzowne uznaje budowanie przestrzeni opartej o normy i granice zarówno w obszarze edukacji, jak i relacji. W szkole jest wychowawcą klas 1-3, pełni funkcję dyrektora metodycznego, prowadzi zajęcia psychoedukacyjne.

Katarzyna Kaczmarek – nauczyciel języka angielskiego, edukacji przedszkolnej oraz początkowej, nauczyciel terapii pedagogicznej. Wiedza pochodząca z różnych dziedzin dała jej podstawy do stworzenia autorskiej metody nauczania języków obcych, która umożliwia osiągnięcie sukcesu nie tylko uczniom zdolnym, ale także tym mającym trudności w przyswajaniu treści leksykalnych oraz gramatycznych. W swojej pracy koncentruje się na budowaniu motywacji oraz pozytywnego stosunku do języka angielskiego. W szkole jest wychowawcą klas 4-6, pełni funkcję dyrektora administracyjnego, uczy języka angielskiego.