• Family Group - Social Media

Klasy 1-3

W prowadzeniu pracy edukacyjnej w klasach O, I, II, III, kierujemy się założeniami koncepcji pedagogicznej M. Montessori. Dzieci osiągają założenia podstawy programowej w tempie dostosowanym do własnych możliwości, z wykorzystaniem materiału rozwojowego M. Montessori, który gwarantuje łagodne przejście z poziomu myślenia konkretno-wyobrażeniowego do abstrakcyjnego.

DSC03868

DSC03865

DSC03848

DSC03842

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W tym sposobie pracy kluczowe są następujące czynniki:

 • klasy mieszane wiekowo
 • pomoce dydaktyczne

Przestrzeń edukacyjna jest wyposażona w sukcesywnie tworzony materiał dydaktyczny, oraz materiał rozwojowy M. Montessori. Wszystkie pomoce są uporządkowane i umieszczone na otwartych regałach z możliwością dostępu dla każdego. Umożliwia to pracę indywidualną na wielu poziomach.

Dzieci młodsze przebywając w grupie mieszanej wiekowo bardzo szybko zdobywają umiejętności ucząc się od swoich straszych kolegów. Starsi zyskują tym, że uczą się również, ucząc innych. Klasa liczy maksymalnie 15 uczniów i pracuje z nimi nauczyciel i asystent.

DSC03937DSC03939DSC03938DSC04089

 

 

 

 

 

 

 

 

Prace domowe zadawane są dzieciom raz w tygodniu. Dzieci powinny wykonywać je samodzielnie.  To nauka samodzielnej pracy dla ucznia, a dla nauczyciela informacja o tym na ile uczeń potrafi samodzielnie poradzić sobie z zadaniem.

Proces edukacji nie jest prowadzony w tradycyjnym systemie klasowo lekcyjnym opartym wyłącznie o pracę frontalną, w ławce szkolnej. To są spotkania całej klasy na dywanie. Tworzy to przestrzeń w której:

 • wszyscy są na tym samym poziomie komunikacji
 • jest możliwość stałego kontaktu nauczyciela z uczniem
 • sprzyja obserwacji ucznia i stymulacji zgodnej z jego potrzebami

 

DSC03954

DSC03945DSC03866

DSC04098

 

 

 

 

 

 

 

Metody pracy stosowane przez nas aktywizują grupę w taki sposób, że każde dziecko ma szansę wykazania się umiejętnością, co daje możliwość ciągłego utrwalania zdobytych wiadomości, jak również stwarzają sytuację, w której dziecko czuje się członkiem grupy. Oprócz realizacji treści wynikających z podstawy programowej, każde dziecko może bez względu na wiek uczyć się tego, co wynika z jego potrzeb, zainteresowań i talentów. W pracy stosujemy takie metody jak:

 • Pedagogika Zabawy KLANZA
 • Elementy glottodydaktyki
 • Matematyka Edyty Gruszczyk- Kolczyńskiej
 • Grywalizacja-zdjęcie
 • metoda projektu
 • techniki twórczego myślenia

Glottodydaktyka to technika płynnego czytania ze zrozumieniem i pisania, kształtowanie nawyków czytelniczych i świadomości ortograficznej.

glottodydaktykaedukacja językowaDSC03883 DSC03885

 

 

 

 

 

 

 

Matematyka Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej jest kluczem do osiągnięcia sukcesu. To stopniowe osiąganie dojrzałości do uczenia się matematyki, gdzie żaden z etapów nie może zostać pominięty. U podstaw leży umiejętność przeliczania realnych przedmiotów, następnie „konkretów” tj. liczenie na palcach, kościach czy koralikach, a dopiero w końcowym etapie dziecko może wykonywać operacje na liczbach, symbolach.

Gruszczyk Gruszczyk-(2) DSC04106DSC04094