• Family Group - Social Media

Języki obce w 1-3

Nauka trzech języków to nie tylko przyswajanie różnych kodów komunikacji, ale także rozwijanie świadomości różnic kulturowych wynikających ze specyfiki danych języków. Nasi uczniowie odbywają tego rodzaju edukację już od najmłodszych lat przedszkolnych. W klasach szkolnych nauka ta jest kontynuowana w sposób atrakcyjny dla dzieci. Materiał leksykalny ma odniesienie do konkretu i najbliższego otoczenie dziecka. Zajęcia są tak aranżowane, aby sprzyjały komunikacji. Spotkania mają nie tylko charakter statyczny, ale angażują całe ciało w proces przyswajania nowych słów czy struktur. Główne metody to pedagogika zabawy oraz metoda bezpośrednia.

  • język angielski język angielski

  • język angielski język angielski

  • język angielski język angielski

  • język hiszpański język hiszpański

  • język hiszpański język hiszpański

  • język niemiecki język niemiecki

  • język niemiecki język niemiecki

Oprócz komunikacji werbalnej, istotne jest również rozwijanie umiejętności czytania i pisania w języku obcym. Ważną sprawnością jest odkodowywanie słów w różnych kontekstach i układach- kartka, pomoc, książka. Na wczesnych etapach dzieci stykają się ze słowem pisanym wyłącznie na flashcards. Istotnym jest przeprowadzenie dzieci z etapu rozpoznawania słów oraz nazywania obrazków do odnajdywania ich i rozumienia w kontekście całych tekstów.  Poniżej prezentujemy ten etap pracy na języku niemieckim.