• Family Group - Social Media

Klasy mieszane wiekowo

Różnice indywidualne w tempie rozwoju dzieci z danego rocznika w okresie edukacji początkowej mogą sięgać czterech lat. Oznacza to tyle, że dziecko w wieku 6 lat może mieć możliwości poznawcze 9 latka lub odwrotnie. Różnice rozwojowe dzieci w jednym wieku potrafią być naprawdę ogromne. W związku z powyższym klasy mieszane wiekowo dają możliwość kierowania pracą edukacyjną dzieci zgodnie z ich możliwościami rozwojowymi, a nie ograniczeniami wiekowymi. Dzieci młodsze o szybciej rozwijające się mają możliwość obserwowania starszych, uczenia się od nich. Co więcej, dzieci o wyższych umiejętnościach wspierają te, które je dopiero nabywają. Z kolei dzieci starsze, mające trudności edukacyjne, nie czują się gorsze od rówieśników z uwagi na fakt, że potrafią mniej, gdyż w tej grupie każdy uczy się inaczej tych samych treści i w indywidualnym dla siebie tempie. Taka sytuacja sprzyja szybkiemu wzrostowi kompetencji, istnieje w niej mniej możliwości do porównań, nie jest wspierana rywalizacja, z którą dzieci nie są w stanie się zmierzyć . Dzieci wybitne rozwijają swoje możliwości bez żadnych ograniczeń, natomiast te z problemami mają czas na nabycie poszczególnych umiejętności bez presji rówieśniczej grupy.

DSC03785 DSC03849 DSC03939 DSC03940