• Family Group - Social Media

O nas

Twórcami koncepcji pracy szkoły są:

Elżbieta Kozłowska– pedagog, psychoterapeuta, nauczyciel wychowania przedszkolnego i początkowego, edukator. W swojej pracy jako priorytet traktuje zarówno rozwój emocjonalny dzieci, jak i intelektualny. Uważa adekwatną samooceną oraz towarzyszące jej doświadczanie poczucia kompetencji za jeden z najistotniejszych elementów w budowaniu motywacji do nauki. Za nieodzowne uznaje budowanie przestrzeni opartej o normy i granice zarówno w obszarze edukacji, jak i relacji. W szkole jest wychowawcą klas 1-3, pełni funkcję dyrektora metodycznego, prowadzi zajęcia psychoedukacyjne.

Katarzyna Kaczmarek– nauczyciel języka angielskiego, edukacji przedszkolnej oraz początkowej, nauczyciel terapii pedagogicznej. Wiedza pochodząca z różnych dziedzin dała jej podstawy do stworzenia autorskiej metody nauczania języków obcych, która umożliwia osiągnięcie sukcesu nie tylko uczniom zdolnym, ale także tym mającym trudności w przyswajaniu treści leksykalnych oraz gramatycznych. W swojej pracy koncentruje się na budowaniu motywacji oraz pozytywnego stosunku do języka angielskiego. W szkole jest wychowawcą klas 4-6, pełni funkcję dyrektora administracyjnego, prowadzi język angielski we wszystkich grupach szkolnych.