• Family Group - Social Media

Aktywność na lekcji jest najważniejsza :)

Dzisiaj w szkole gościliśmy na lekcji języka angielskiego rodziców. To ważny moment dla nich i dla nas. Rodzice w ten sposób poznają metody naszej pracy, obserwują aktywność swoich dzieci oraz mają możliwość oceny ich umiejętności. Po obserwacjach podsumowuję swoją pracę i w tym miejscu chciałabym powtórzyć jeszcze raz to, co powiedziałam na tym spotkaniu. Najistotniejsza na moich lekcjach to aktywność uczniów i komunikacja. Większości sytuacji edukacyjnych, które mają miejsce w szkole, nie można odtworzyć. Tego zaangażowania i działania nie zrekompensuje żadna karta pracy. Uczniowie naszej szkoły pracują bardzo intensywnie na każdych zajęciach i dlatego odnoszą sukcesy. Częste nieobecności powodują trudności związane zarówno ze sferą edukacyjną i społeczną. Edukacja w naszej szkole przygotowuje do tego by uczeń wiedział, umiał i potrafił to wykorzystać, ale również do tego, żeby w kontakt z innymi nie blokował jego aktywności. Zachęcam Państwa do refleksji na ten temat, do brania pod uwagę tak ważnego aspektu edukacji. My idąc do pracy nie tylko wykonujemy zadania, jesteśmy w ciągłej interakcji z innymi. Ten czynnik często wpływa na ocenę miejsca w którym pracujemy. Spróbujciewaszym dzieciom dać szansę skorzystania z tego, co dla ich najważniejsze.

Wyślij komentarz