• Family Group - Social Media

Projekt z języka angielskiego ,,Rules in the Park”

Po zapoznaniu się ze słownictwem związanym z otoczeniem w parku oraz wprowadzeniem czasowników modalnych Must, Mustn’t, Can, Can’t, dzieci tworzyły zasady, których należy przestrzegać będąc w parku. Lekcja koncentrowała się na kreatywnej konstrukcji zdań w oparciu o przyswojony materiał gramatyczny oraz leksykalny.  Wymyślaniom zdań nie było końca, co świadczy o dużej ekspresji i twórczości dzieci oraz bardzo dużym poziomie naturalności w posługiwaniu się językiem obcym bez lęków i obaw przed popełnieniem błędów.

Katarzyna Kaczmarek

Wyślij komentarz