• Family Group - Social Media

Z życia okupowanej Warszawy…

Czasami ciężko nam jest wyobrazić sobie ogrom tragedii i nieszczęść, których doświadczyli ludzie walczący o wolność dla Polski w czasie okupacji niemieckiej. Nie są to tematy proste – ale zdecydowanie bardzo potrzebne. My przy okazji omawiania powieści Aleksandra Kamińskiego pt. Kamienie na szaniec spróbowaliśmy odtworzyć choćby małą część życia w okupowanej Warszawie. Na podstawie opisów Małego Sabotażu zawartych w książce oraz zgromadzonych przez nas informacji zrekonstruowaliśmy warszawskie mury czasów okupacji. Pozwoliło nam to lepiej zrozumieć przeżycia głównych bohaterów i uporządkować wiedzę o tym okresie w historii Polski.

Zapraszamy do obejrzenia efektów naszej pracy!

Wyślij komentarz