• Family Group - Social Media

Materiał rozwojowy M. Montessori klasa 1-3 A

Materiał M.Montessori jest bardzo ważny w naszej klasie w nauce matematyki i języka polskiego. Konkret, symbolika odnosi się do etapu rozwoju myślenia dzieci w wieku wczesnoszkolnym- myślenia konkretno-wyobrażeniowego (Piaget). Każdy rodzic powinien wiedzieć, że naukę matematyki według metody Montessori rozpoczyna się od zajęć z „konkretami”, tj. przedmiotami, które za pomocą zmysłów dziecko ze sobą porównuje. Zanim nauczy się abstrakcyjnych pojęć związanych z systemem dziesiętnym ma do czynienia z przedmiotami w odpowiedniej skali (np. „złoty materiał”) – dzięki temu może za pomocą dotyku „zobaczyć” różnicę między „1” a „10” a „100” a „1000”. Kolejnym etapem jest nauka znaków odpowiadającym liczbom. Później dopiero wprowadza się działania na liczbach i rozwiązywanie zadań. Dzięki temu dziecko rozumie czym są działania liczbowe i skąd się biorą zamiast uczyć się sposobów rozwiązywania zadań „na pamięć”.
Młodsze dzieci, zanim zajmą się pracą z pomocami matematycznymi, pracują z pomocami z działu SENSORYKI – stanowią one wprowadzenie do świata matematyki. Ten etap dzieci realizują w przedszkolu.
Dzieci w toku poznawania systemu dziesiętnego uczą się dodawania, a potem odejmowania pisemnego. Kolejny etap to szybkie przejście do mnożenia i dzielenia. Wszystkiego uczą się w zakresie 10 oooo.

Symbolika M.Montessori ułatwia dziecku rozpoznawanie części mowy już od przedszkola, zanim nauczy się czytać. Początkowo kojarzy obrazek-symbol, a dopiero później jego nazwę. Na etapie nauczania w klasie 1-3 rozpoznają wszystkie części mowy, a w ostatnim roku edukacji w klasie 1-3 wprowadzane są części zdania, któych symbolika nawiązuje do części mowy.

Wyślij komentarz