• Family Group - Social Media

Naturalny Model Nauki Języka

Metoda ta, to nauka słuchania, mówienia, czytania i pisania poprzez zabawę i twórcze działania. Nauka pisania towarzyszy tutaj nauce czytania. Istotne jest, aby dziecko rozumiało czytane przez siebie treści. Punktem wyjścia jest doświadczenie dziecięce, które pozwala na samodzielne odkrycie związku między drukiem, a jego znaczeniem. Podstawą nauki czytania jest wykorzystanie procesów poznawczych dziecka, zwłaszcza spostrzegania i pamięci, istotne jest czytanie ze zrozumieniem. Wyrazy ujmowane są jako całe jednostki językowe tj. ćwiczone jest czytanie globalne.

metoda sylabowaedukacja językowaedukacja językowa