• Family Group - Social Media

Metoda sylabowa

Metoda sylabowa jest znana od wielu lat i szczególnie wykorzystywania w terapii pedagogicznej do przezwyciężania trudności dzieci w czytaniu i pisaniu. Rozwija wszystkie funkcje poznawcze (analizator wzrokowy, analizator słuchowy w tym słuch fonemowy, analizator ruchowy) oraz współpracę między nimi (tzw. koordynację).Celem nauczania tą metodą jest całkowite wyeliminowanie głoskowania z nauki czytania oraz wykorzystanie naturalnej skłonności każdego człowieka do mówienia sylabami.

metoda sylabowa 1metoda sylabowa 2