• Family Group - Social Media

Metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne

Pozwala ona na rozwijanie większej świadomości własnego ciała, jak również jego funkcjonowania w kontakcie z innymi. Jest ona bardzo istotna w budowania kontaktu, doświadczania siebie nawzajem oraz wyczuwania przestrzeni własnej i innych. Ma ona zastosowanie w terapii u dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej czy zespole Aspergera, choć znajduje także zastosowanie w pracy z dziećmi w każdym wieku.