• Family Group - Social Media

Lekcje języka hiszpańskiego

Na lekcjach języka hiszpańskiego szczególny nacisk kładę na komunikację, dlatego każdą zaczynam krótkimi konwersacjami.
W klasach młodszych koncentruję się na słownictwie połączonym z prostymi zasadami gramatycznymi. Stosuję metody aktywizujące, więc głównym moim punktem oparcia są wszelkiego rodzaju kalambury, rymowanki i zawody. Uważam, że dzieci muszą polubić język i postrzegać go w kategoriach zabawy, żeby móc skutecznie się go uczyć.
W klasach starszych słownictwo jest już na wyższym poziomie, dzięki czemu zaczynamy analizę tekstów i słuchanie nagrań rodzimych użytkowników języka. Nadal opieram się na metodach aktywizujących – materiał wprowadzam na kolorowych pomocach, a utrwalam go poprzez gry i konkursy.
Uważam, że oprócz określonych metod w nauczaniu ogromną rolę odgrywa osobowość nauczyciela, atmosfera jaką on kreuje na lekcji. Staram się więc zarażać moim entuzjazmem dzieci:)

Wyślij komentarz