• Family Group - Social Media

Budowanie zdań w języku niemieckim

Dzieci z klasy 3-4 budują i zapisują swoje pierwsze zdania w języku niemieckim.

Na tym etapie bardzo ważne jest odniesienie do konkretu i odpowiednia wizualizacja zagadnienia. W związku z tym na pomocy dydaktycznej, która służy do budowy zdań z użyciem mianownika i biernika, umieściłam symbole części mowy M. Montessori. Końcówka osobowa czasowników została wyróżniona czerwonym kolorem i pogrubiona, a rzeczowniki zgodnie ze swoim rodzajem zaznaczyłam kolorem niebieskim (r. męski), czerwonym (r. żeński) lub zielonym (r. nijaki). Taka prezentacja ułatwia dzieciom zapamiętanie odmiany rodzajnika.

Wyślij komentarz