• Family Group - Social Media

Języki obce

W świetle wymagań współczesnego świata edukacja w zakresie rozwijania kompetencji posługiwania się językami obcymi jest bardzo istotnym elementem kształcenia. Językiem wiodącym w naszej szkole jest język angielski.  Oprócz zajęć z polskim lektorem, dzieci uczestniczą również w zajęciach z Native Speakerem.  Ośmioletenia edukacja w naszej szkole to osiągnięcia poziomu B2 po klasie 8. W ramach edukacji przygotowujemy dzieci do egzaminów YLE (Starters, Movers, Flyers) oraz KET, PET i FCE.

Drugim językiem, którego uczą się dzieci w naszej szkole to język hiszpański, również jeden z najpopularniejszych na świecie. Cechuje go ogromna łatwość fonetyczna. W ramach edukacji przygotowujemy dzieci do egzaminu DELE.

Nasza oferta kształcenia językowego została również wzbogacona o naukę języka naszych sąsiadów- języka niemieckiego. Tak jak w przypadku języka angielskiego oraz hiszpańskiego, naukę języka niemieckiego dzieci rozpoczynają już w klasach 1-3, ponieważ wierzymy, że proces osłuchania się jest niezbędnym warunkiem efektywnego kształcenia na późniejszych etapach.

W nauczaniu języków stosujemy autorską kombinację Metody Bezpośredniej, Komunikatywnej oraz Pedagogiki Zabawy KLANZA. Naszym celem jest szybkie rozwijanie umiejętności posługiwania się pełnymi zdaniami, jak również równolegle rozwijana jest umiejętności czytania i pisania zgodnie z Naturalnym Modelem Nauki Języka. Gramatyka wprowadzana jest od początku edukacji zgodnie  i nie jest ona warunkiem zaistnienia komunikacji, umiejętności rozumienia ze słuchu, czytania czy pisania. Nauczanie reguł to wyposażanie dzieci w dodatkowe narzędzie do kreatywnej konstrukcji zdań w języku obcym.

ZASADY PRACY

  • SŁOWNICTWO-W przypadku młodszych grup wiekowych materiał leksykalny dotyczy zagadnień z najbliższego otoczenia Dziecka. Podstawą są tutaj pomoce dydaktyczne umożliwiające manipulację oraz tworzenie sytuacji edukacyjnych atrakcyjnych dla Uczestników. Materiał językowy występuje zawsze w wersji podpisanej oraz niepodpisanej tak, aby dać możliwość ciągłego opatrywania się ze słowem oraz ćwiczenia znaczenia wyrazów. W przypadku Dzieci nie potrafiących czytać oraz pisać, pomoce dydaktyczne są tak skonstruowane, aby stopniowo wprowadzać Uczestników w świat słowa pisanego.

  • SŁOWNICTWO- W przypadku starszych Dzieci materiał leksykalny w dalszym ciągu jest prezentowany z wykorzystaniem obrazu.  Ten sposób pracy umożliwia efektywne zapamiętywanie oraz manipulację. Dzięki temu pobudzamy wszystkie zmysły w procesie uczenia się bez względu na poziom zaawansowania.

  • GRAMATYKA- Zagadnienia gramatyczne są wprowadzane w taki sposób, aby jednocześnie pobudzać naukę pamięciową oraz stwarzać możliwość dostrzeżenia przez Dzieci reguł rządzących językiem. Konstrukcja pomocy sprawia, że Uczestnicy mogą doświadczyć zasad, zaangażować ciało w procesie uczenia się. W celu ułatwienia postrzegania stosujemy kodowanie kolorystyczne.

  • INDYWIDUALIZACJA I SAMOKONTROLA- W trakcie zajęć Uczestnicy mają możliwość doświadczenia swoich umiejętności w trakcie pracy indywidualnej z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych, które stymulują proces rozumienia reguł. Mają również możliwość używania materiałów stwarzających możliwość samokontroli, która buduje poczucie własnej wartości oraz rozbudza zaangażowanie i motywację.

     

  • GRAMATYKA I KOMUNIKACJA- Treści gramatyczne realizowane w trakcie zajęć są zawsze ujęte w kontekstach sytuacyjnych oraz są pretekstem do komunikacji.

     

  • DOŚWIADCZANIE, ANGAŻOWANIE CAŁEGO CIAŁA- Bardzo istotnym w edukacji językowej jest stwarzanie realnych kontekstów sytuacyjnych, które umożliwiają komunikację w języku obcym. Co więcej, takie lekcje zyskują na swojej atrakcyjności oraz wpisują się w kontekst wielozmysłowego nauczania.