• Family Group - Social Media

Blog klasy „0”

W grupie „0” są dzieci 5 i 6 letnie.  Grupa liczy 16 dzieci. Pracuje w niej dwóch nauczycieli Aleksandra Jagusiak i Anna Kubiak.

Praca edukacyjna jest zrównicowana ze względu na tempo rozwoju dzieci i ich możliwości.  Umiejętności dzieci są wprowadzane i utrwalane metodami aktywnymi. Dzieci bawią się, poruszają, manipulują, doświadczają i operują na konkrecie w trakcie zajęć, dzięki czemu uczą się szybko, nauka sprawia im radość, a to czego się uczą daleko odbiega od podstawy programowej.