• Family Group - Social Media

Język polski

Uczenie się języka, to uczenie się myślenia i kreatywności. W edukacji polonistycznej ważne jest dla mnie, aby dzieci potrafiły myśleć, dyskutować, wyrażać swoją opinię, wnioskować, szukać i sięgać jeszcze dalej – jeśli tylko coś je zaciekawi. W swojej pracy bazuję na aktywizacji ucznia w procesie uczenia się, wykorzystując w tym celu autorskie pomoce dydaktyczne. Przy ich tworzeniu wspieram się elementami edukacji językowej Marii Montessori, ale wdrażam również wiele własnych pomysłów i modyfikacji – w odnalezieniu których największą inspiracją są moi uczniowie.

Uważam, że bardzo ważne jest przedstawianie zagadnień na konkrecie – tak, aby nawet w przypadku treści gramatycznych- często abstrakcyjnych – dzieci mogły „doświadczyć” tego, o czym się uczą. Często odwołuję się do mnemotechnik oraz nauki w oparciu o skojarzenia wzrokowe i ruchowe. Przy omawianiu tekstów literackich i kulturowych lubię wykorzystywać metody twórczego myślenia oraz różne formy przekładu intersemiotycznego.

Lektury NIE są nudne! Twórczość w klasie 4

Lektury NIE są nudne! Twórczość w klasie 4

Nie da się ukryć, że czytanie szkolnych lektur nie zawsze należy do przyjemności. Krew, pot i łzy wylane podczas czytania tekstów może zrekompensować nam… zabawa! Bo właśnie temu powinno służyć czytanie tekstów – nawet tych najdłuższych 😉
Nie lubimy gdy na lekcjach powiewa nudą, dlatego aktywnie omawiamy to, co w danym tekście najważniejsze i najciekawsze. Rozprawy …

Ortografia ma znaczenie!

Ortografia ma znaczenie!

Czy zadawaliście sobie kiedyś pytanie: Po co nam ta ortografia?! My w czasie dyktanda bardzo często! Polska ortografia należy do jednej z najtrudniejszych na świecie. Nawet kiedy już opanujemy wszystkie zasady pisowni, to nagle okazuje się, że od każdej reguły jest jakiś wyjątek!!! I jak tutaj być mądrym? Ale my nie dajemy sobie taryfy ulgowej …

Autorka bloga o języku polskim - o sobie

Autorka bloga o języku polskim – o sobie

Nazywam się Julita Michalak. Jestem absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego na kierunkach filologia polska, logopedia z audiologią i neurologopedia. Lubię stale poszerzać swoje horyzonty i uczyć się nowych technik pracy z dziećmi oraz form wsparcia, którego potrzebują – dlatego też ukończyłam kurs integracji sensorycznej i podjęłam naukę w Studium Socjoterapii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży Krakowskiego Centrum …