• Family Group - Social Media

Zapisy i opłaty

Zapisy:

  • Przed dokonaniem zapisu zapraszamy do umawiania spotkań w celu zaprezentowania specyfiki pracy placówki dzwoniąc pod numery podane w zakładce „Kontakt”. Istnieje możliwość obserwacji Rodzica oraz uczestnictwa Dziecka w lekcjach przed zapisem do Szkoły.
  • Zapis Dziecka do placówki jest możliwy po podpisaniu umowy o realizację nauki szkolnej oraz wypełnieniu karty zgłoszenia.
  • Przyjmujemy Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz o specyficznych potrzebach edukacyjnych
  • Dzieci przyjmujemy do klasy 0 oraz do klasy 1. Nie przyjmujemy dzieci z innych placówek do klas 2-8.

Opłaty:

 

  • jednorazowe wpisowe- 600 zł

w przypadku dzieci uczęszczających do naszego przedszkola przez trzy lata, rodzice są zwolnieni z opłaty wpisowego

W przypadku dzieci zapisanych do grupy „O”- rodzice wnoszą opłatę wpisowego

  • coroczna wyprawka- 600 zł (uwzględnia zakup podręczników, materiałów plastycznych, materiały edukacyjne i dydaktyczne tworzone przez nauczycieli, karty pracy itp.)
  • czesne płatne przez 12 m-cy: 720 zł

Numer Konta:      Mbank 49 1140 2017 0000 4902 1160 4214