• Family Group - Social Media

Organizacja

W ramach współpracy oferujemy Państwu:

  • lekcje w godzinach 9.00-15.00  w klasach 1-3 oraz 8.15-15.40 w klasach 4-8
  • klasy do 16 osób w klasach 1-3 prowadzone przez dwóch nauczycieli
  • klasy do 12 osób w klasach 4-8 uwzględniające podział na grupy zaawansowania w ramach j. angielskiego, matematyki i j. polskiego
  • opiekę psychologa, pedagoga oraz psychoterapeuty
  • w razie potrzeby: terapię pedagogiczną oraz logopedyczną
  • kompleksowo wyposażone sale w materiał rozwojowy Marii Montessori i pomoce dydaktyczne
  • opiekę świetlicy w godzinach 7.00-9.00 oraz 15.00-17.00
  • możliwość korzystania z 3 posiłków (śniadania, obiadu oraz podwieczorku)
  • rozszerzony program nauczania języka angielskiego
  • naukę języka hiszpańskiego i niemieckiego
  • kontrolę poziomu nauczania w oparciu o wewnętrzny system sprawdzianów oraz konsultacje i obserwacje lekcji przez rodziców
  • basen
  • akrobatyka
  • piłka nożna
  • 4 tygodnie półkolonii letnich lub zimowych, których termin określany jest z początkiem każdego roku szkolnego