• Family Group - Social Media

Organizacja

W ramach współpracy oferujemy Państwu:

 • lekcje w godzinach 9.00-15.00  w klasach 1-3 oraz 8.15-15.40 w klasach 4-8
 • klasy do 16 osób w klasach 1-3 prowadzone przez dwóch nauczycieli
 • klasy do 12 osób w klasach 4-8 uwzględniające podział na grupy zaawansowania w ramach j. angielskiego, matematyki i j. polskiego
 • opiekę psychologa, pedagoga oraz psychoterapeuty
 • w razie potrzeby: terapię pedagogiczną oraz logopedyczną
 • kompleksowo wyposażone sale w materiał rozwojowy Marii Montessori i pomoce dydaktyczne
 • opiekę świetlicy w godzinach 7.00-9.00 oraz 15.00-17.00
 • możliwość korzystania z 3 posiłków (śniadania, obiadu oraz podwieczorku)
 • rozszerzony program nauczania języka angielskiego
 • naukę języka hiszpańskiego i niemieckiego
 • kontrolę poziomu nauczania w oparciu o wewnętrzny system sprawdzianów oraz konsultacje i obserwacje lekcji przez rodziców
 • basen
 • akrobatyka
 • piłka nożna
 • 4 tygodnie półkolonii letnich lub zimowych, których termin określany jest z początkiem każdego roku szkolnego