• Family Group - Social Media

Metoda projektu

Wszelkiego rodzaju zadania badawcze dotyczą najbliższego otoczenia dziecka. Wykorzystywana jest jego naturalna ciekawość poznawcza. Dzieci są zachęcane do prowadzeniu badań zgodnych z ich zainteresowaniami, jak również do prowadzenia zapisu wyników tych obserwacji. Nauczyciel stymuluje dzieci kierując ich uwagę na obszary, które są zgodne z programem pracy. W roku szkolnym 2015-2016 realizujemy projekt JEDZENIE przy udziale ekspertów, którymi często są rodzice,

13