• Family Group - Social Media

Matematyka Edyty Gruszczyk- Kolczyńskiej

Według Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej kluczem do osiągnięcia sukcesu jest stopniowe osiąganie dojrzałości do uczenia się matematyki, gdzie żaden z etapów nie może zostać pominięty. U podstaw leży umiejętność przeliczania realnych przedmiotów, następnie „konkretów” tj. liczenie na palcach, kościach czy koralikach, a dopiero w końcowym etapie dziecko może wykonywać operacje na liczbach, symbolach, z wykorzystaniem grafów oraz działań. Istotnym jest tutaj uczenie wielozmysłowe. Gruszczyk-Kolczyńska wskazuje konstruowanie oraz rozgrywanie gier matematycznych jako jednych z najlepszych sposobów wspomagania rozwoju umysłowego dzieci.

Gruszczyk-5 Gruszczyk-3 Gruszczyk Gruszczyk-(2) Gruszcyk-4 DSC04107 DSC04106 DSC04098 DSC04094 DSC04089 DSC04088 DSC03943 DSC03939 DSC03938 DSC03937 DSC03823 DSC03816 DSC03785 DSC03784 DSC03776