• Family Group - Social Media

Kadra Szkoły

Elżbieta Kozłowska– dyrektor metodyczny, wychowawca klas 1-3, psychoedukacja

Katarzyna Kaczmarek– dyrektor administracyjny, wychowawca klas 4-8, język angielski

Agata Bednarek– sekretariat

Monika Kośka– sekretariat

Julita Michalak- język polski

Robert Łakomiak – historia, WOS

Dominika Pietrzak– język hiszpański, język angielski

Anna Kubiak– język angielski

Justyna Bubas– język niemiecki, edukacja początkowa

Marlena Bedyniak– matematyka

Kalina Salamon– przyroda, wychowanie do życia w rodzinie, biologia, geografia, chemia

Aleksandra Kusiak– plastyka, muzyka,  technika

Agnieszka Flakowicz, Konrad Woźniak– wychowanie fizyczne

Marta Bieniek-religia

Anna Dubla- nauczyciel wspierający, nauczyciel terapii pedagogicznej

Darren Gough Drzewiecki– Native Speaker