• Family Group - Social Media

Edukacja

Proces edukacji nie jest prowadzony w tradycyjnym systemie klasowo lekcyjnym opartym wyłącznie o pracę frontalną, w ławce szkolnej. Wynika to przede wszystkim z tego, że naszym celem jest zaktywizowanie każdego ucznia po to, by nauka odbywała się w szkole, a nie w domu. Zadawane prace domowe mają zadanie utrwalające i uczące dziecko obowiązkowości, odpowiedzialności. W związku z tym przestrzeń edukacyjna jest wyposażona w sukcesywnie tworzony materiał dydaktyczny, oraz materiał rozwojowy M. Montessori. Wszystkie pomoce są uporządkowane i umieszczone na otwartych regałach z możliwością dostępu dla każdego. Umożliwia to pracę indywidualną na wielu poziomach. Metody pracy stosowane przez nas aktywizują grupę w taki sposób, że każde dziecko ma szansę wykazania się umiejętnością, co daje możliwość ciągłego utrwalania zdobytych wiadomości, jak również stwarzają sytuację, w której dziecko czuje się członkiem grupy. Oprócz realizacji treści wynikających z podstawy programowej, każde dziecko może bez względu na wiek uczyć się tego, co wynika z jego potrzeb, zainteresowań i możliwości. Istotnym aspektem aktywności dzieci są tzw. „prace dodatkowe”, czyli zadania edukacyjne organizowane samodzielnie przez dzieci. Jedynym warunkiem jest stosowanie się do zasady porządku, bardzo ważnej w rozwijaniu samodzielności w uczeniu się.

DSC03394 DSC03954 DSC03946 DSC03945 DSC03868 DSC03866 DSC03865 DSC03848 DSC03842 DSC03447 DSC03426 DSC03402 DSC03401