• Family Group - Social Media

Chwile ciszy i relaksu

W naszej szkole organizujemy również „chwile ciszy”, które mają na celu nauczenie dzieci koncentracji, wyciszenia i zdyscyplinowania. Są to też momenty na wysłuchanie czytanych tekstów, w tym lektur czy innych opowiadań. Ich celem jest:

  • ćwiczenie woli, wytrwałości, świadomego izolowania się od bodźców zewnętrznych
  • rozwijanie koncentracji uwagi na tym co tu i teraz
  • rozwijanie umiejętności słuchania czytanych i mówionych tekstów

17