• Family Group - Social Media

Biologia

Ucząc biologii chcę, aby uczniowie w sposób namacalny mogli zetknąć się ze środowiskiem przyrodniczym. W tym celu na lekcjach przeprowadzam wiele doświadczeń, pokazów i obserwacji. Stosuję różne pomoce dydaktyczne, które często muszę wykonać samodzielnie. Tworząc je bazuję na elementach edukacji przyrodniczej Marii Montessori oraz wprowadzam własne pomysły. Odwołuje się przede wszystkim do działania i aktywizacji moich uczniów. Idąc tą drogą, mogę zarówno wprowadzać dzieci w tajniki wiedzy przyrodniczej, jak i zadbać o ich wychowanie. Lekcje są okazją do zbierania doświadczeń, pokonywania przeszkód, a także idealnym gruntem, aby mały człowiek mógł budować pozytywny obraz samego siebie.

Kalina Salamon – nauczycielka przyrody, biologii, geografii i chemii

Kalina Salamon – jestem absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku geografia i przyroda nauczycielska. Ukończyłam także studia podyplomowe w zakresie biologii i edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Jako, że przedmioty przyrodnicze przenikają się wzajemnie tworząc całość, obecnie studiuję również podyplomowo chemię nauczycielską. Pragnę otworzyć każdego z uczniów na tajemnice naszego świata oraz pokazać, że zdobywanie wiedzy pozwala …